Mindfulness som stresshantering

Frihet

Vi hade i veckan föreläsningar på ett större företag i Stockholm och blev återigen uppmärksammade på behovet av att hitta andrum i vardagen.

Stora delar av grupperna vi träffade hade en upplevelse av att de var mycket stressade och de var alla överens om att det ofta handlar om sådant som eventuellt kan komma att inträffa, dvs kanske inte ens kommer att hända. Den lilla “buggen”  i hjärnan som gör att vi inte kan skilja på verklighet och fantasi gör att vi så ofta stressar upp oss över det som finns i våra tankar trots att det inte är verklighet utan fantasi.

Mindfulness kan ge oss andrum i vardagen och göra att vi kan stanna upp och börja separera det som är verkligt just nu, och det som är våra tankar om sådant som kan komma att inträffa. Mindfulness ökar förmågan att fokusera och detta ger färre stressymptom. Med mindfulnessträning går det att  minska mental uppvarvning och känslomässiga reaktioner samt påverka en rad fysiologiska processer i kroppen.

Och det är enkelt! Det enda som krävs är att träning och göra det regelbundet tills det blir ett naturligt förhållningssätt i vardagen. Förändring tar tid, men resultaten motiverar!