Stresshantering och individuella samtal

Stressad kvinna lutar huvudet i händerna

Förmågan att reglera stress är avgörande för hållbara prestationer och ett hållbart (arbets)liv.

 

Det moderna samhället med högt tempo, avancerad teknik och ständiga sinnesintryck utmanar hjärnan vars viktigaste uppgift är att bedöma fara och initiera stressresponsen. Den kraftiga reaktion som stress skapar syftar till att på kort sikt fokusera all kraft och energi på överlevnad. Det som inte behövs för överleva, alltifrån matsmältning till kreativitet och planering, prioriteras bort för att spara energi. Vid ofta återkommande stress utan tillräcklig återhämtning riskeras utmattning och fysisk ohälsa.

Idag, när vi mer än någonsin behöver fatta långsiktigt hållbara beslut för både människa, företag och samhälle behöver vi utveckla vår förmåga att medvetet reglera stress. Genom att träna oss i att uppmärksamma hjärnans och kroppens signaler kan vi bryta stressreaktionen när den inte är till nytta för oss. Med enkla verktyg och en medveten strategi återställer vi balansen genom tillräcklig återhämtning.

Individuell stresshantering/
hållbarhetsträning
Grundkurs 5 tillfällen

Sömnproblem, huvudvärk, koncentrationssvårigheter eller minnesstörningar är alla symptom på att stressystemet kan ha belastats för hårt eller för länge utan tillräcklig återhämtning. 

Med en blandning av vetenskap om hjärnan, beteendevetenskap, kommunikationsträning, handledning och verktyg för stresshantering, skapas förståelse och handlingsförmåga för stressreglering. Med egen träning mellan tillfällena etableras nya hälsosamma vanor. 

 

5 tillfällen à 1 timme per gång –  online eller IRL.

Individuell stresshantering - tim

Enstaka samtal kring stress och stresshantering eller uppföljning till hållbarhetsträningen. 

Coachande samtal för chefer och medarbetare - tim

I de coachande samtalen är utgångspunkten att klienten själv har svaren utan att alltid vara medveten om dem.  Målet med de coachande samtalen är att klienten, med hjälp av guidande frågor ska finna svar, verktyg och motivation för genomföra de förändringar som krävs för ökat välmående och personlig hållbarhet.

Hälsosamtal inkl. hälsoenkät

Ibland är det svårt att veta vad det är som skaver. Med hälsoenkäten som grund samtalar vi kring livet och arbetets utmaningar och kartlägger de områden som behöver utvecklas för ökat välmående. 

Rehabkoordinering/samtal

I rehabkoordineringen får chef och HR stöd i utmanande rehabcase av en specialist på rehabilitering, rehabiliteringsprocessen, organisation och individuella medarbetarsamtal.  

Rehabkoordinatorn kan även fungera som “spindeln i nätet” mellan exempelvis arbetsgivare, FK, läkare och medarbetare.