Varför mår våra barn så dåligt när vi har det så bra?

Varför mår våra BARN så dåligt när vi har det så bra? För knappt ett år sedan, efter mycket kämpande för att sonen både skulle kunna må bra OCH gå i skolan, insåg jag att dessa två just då inte gick att kombinera. Det var sorgligt, för självklart vill jag att vår son ska få samma möjligheter och kunskaper som alla andra barn i Sverige men vi var tvungen att välja hans välmående framför skolan! I augusti börjar han i en ny skola som har djup kunskap om hur särbegåvade barn med autism ska få bli sitt allra bästa, men han är inte ensam! 🚩Av 112 700 elever som gick ut grundskolan 2019 saknade nästan var fjärde elev fullständiga betyg 🚩Hela 60% av alla 15 åriga flickor lider av kroniska stressymptom 🚩Förskrivningen av antidepressiva läkemedel till ungdomar under 15 år har ökat kraftigt Idag släppte Svenska Läkaresällskapet sin rapport ”Kraftsamling för ungdomars psykiska hälsa”. I rapporten konstateras att allt fler unga i Sverige upplever psykiska och psykosomatiska symptom jämfört med motsvarande länder. Rapporten utmynnar i fem konkreta som jag personligen skulle vilja se i grundskolans läroplan redan i morgon. 5 konkreta interventioner för förbättrad psykisk hälsa bland barn och unga 1. Regelbunden strukturerad fysisk aktivitet – gärna i anslutning till skoltid. 2. Hjälpa unga att nå en balans mellan tid ägnad åt digitala medier och hälsofrämjande aktiviteter. 3. “Livskunskapsprogram” som hjälp till ungdomar att stärka självkänslan, hantera, stress och skapa positiva förändringar. 4. Främja psykisk hälsa i skolmiljön genom att anpassa kunskaps- och betygskrav till ungas utveckling och förutsättningar. 5. Satsa på program för tidig upptäckt och stöd till unga med ökad risk för sämre psykisk hälsa Läs hela rapporten; https://www.sls.se/globalassets/sls/dokument/rapport-kraftsamling-for-ungas-psykiska-halsa-20210521.pdf