INSPIRATIONSFÖRELÄSNINGAR

Varför en Inspirationsföreläsning med Inspirandrum?
Inspirandrum erbjuder inspirationsföreläsningar för företag och privatpersoner inom området stress och hållbara människor. Med hållbara människor som grund kan företagens kostnader för sjukfrånvaro sänkas och produktivitet och ekonomisk hållbarhet öka.

Genom att öka kunskapen om stress och hur kropp och hjärna fungerar utvecklas individens självledarskap. När prestation regelbundet varvas med återhämtning frigörs mer energi, kreativitet och välmående. Med inspirationsföreläsningar vill vi väcka lust till positiva förändringar och visa på praktiska övningar för stresshantering och återhämtning som människor sedan kan göra till vanor i sin vardag.

Föreläsningarna anpassas alltid efter uppdragsgivarens önskemål

En inspirationsföreläsning är oftast mellan 45 – 90 min och kostnaden, beroende på upplägg
ca 10 000-15 000 kr.

Vi som föreläser

Vi har lång erfarenhet av att föreläsa, underhålla och utbilda och en bakgrund innefattande beteendevetenskap, pedagogik, coaching, mindfulness, kommunikation, samt sång och musik och har under lång tid väglett människor mot goda livsval.

andrum inspiration inspirandrum personlig mental träning PMT stress
Föreläsningar

Stressade hjärnor

Syftet med föreläsningen är att deltagarna genom ny kunskap, ökad medvetenhet och verktyg ska inspireras till att bättre kunna leda sig själv och andra i pressade och stressade situationer.

Med utgångspunkt i modern hjärnforskning förklaras vad som händer i hjärnan när vi stressar och hur det påverkar oss och vår omgivning. Utifrån denna kunskap ges verktyg för att kunna möta både egna och andra människors behov som uppstår då vi stressar, med målet att uppleva ett större lugn och närvaro i vardagen.

Exempelvis;
– varför smittar stress?
– varför får vi tunnelseende och tappar empatin när vi är stressade?
– hur kan vi kommunicera i pressade situationer?
– varför behövs Mindfulness – medveten närvaro?
– hur påverkar andningen hjärnan och vice versa?

Genom kunskap, närvaro och träning byggs grunden för ett hållbart liv. Med hållbara medarbetare skapas också grunden hållbara organisationer.

Mindfulness – Lev NU

En inspirerande föreläsning och träning i konsten att leva NU för mindre stress och mer harmoni.

Sluta oroa dig! Om du någon gång hört eller tänkt detta så vet du att det inte är så enkelt eftersom hjärnan gärna sysselsätter sig med dåtid eller framtid. Problemet är att hjärnan inte kan göra skillnad på fantasi och verklighet och därför reagerar lika starkt på en tanke om något som har hänt eller som kanske kommer att hända som om du var mitt uppe i en situation där livet var hotat. Hjärnan drar alltså igång stressystemet, som har som uppgift att i alla lägen få dig att överleva, trots att det inte finns något reellt hot just nu. Om detta sker ofta en längre tid utan bra återhämtning kommer energin inte räcka och risken är stor att hamna i utmattning.

Genom att träna på att fokusera på nuet lär vi hjärnan att släppa orostankar om sådant vi ändå inte kan påverka. Hjärnan får vila en stund och vi blir medvetna om vilka vi är, vad vi känner och var vi befinner oss JUST NU. Att vara här och nu innebär inte att sluta lära sig av det som hänt eller planera framtida aktiviteter utan är ett förhållningssätt där vi lägger fokus på det vi KAN påverka.

I föreläsningen lär vi oss bl.a.

  • Vad Mindfulness är
  • Varför det är bra att vara här och nu
  • Enkla vardagliga övningar för att stanna i nuet
  • Vad det finns för svensk forskning på Mindfulness
  • Vad fokus är och hur vi kan använda det för att bli mer effektiva

 

Kommunikation och sociala kontakter
Vi lever i ett samhälle som bygger på kommunikation. Som ledare eller när du ska söka ett nytt arbete, bilda nätverk, umgås med familj och vänner är du hela tiden beroende av att kunna kommunicera för att skapa goda relationer. Relationer som inte fungerar och möten som går i baklås leder ofta till stress och kostar mycket energi. Här berättar vi vad som händer i hjärnan i mötet med andra och med konkreta övningar och verktyg skapar vi en grund för god kommunikation och goda relationer.

I föreläsningen lär vi oss bl.a.

  • Varför det är så svårt att kommunicera vid stress
  • Kommunikationstips utifrån hjärnans uppbyggnad “Reptilen, apan och människan”
  • Vad spegelneuroner är och hur vi kan arbeta MED dem
  • Varför ledare “känslosmittar” mer
  • Vilken kommunikationsstil som fungerar bäst i pressade situationer

Fler idéer?

Har du behov av inspiration eller kunskap som berör den hållbara människan är du alltid välkommen att kontakta oss förutsättningslöst för ett unikt upplägg.