Tjänster

Frihet
Det talas idag mycket om ett hållbart samhälle men vi ser att människan ofta glöms bort i diskussionerna. Stressen kryper ner i åldrarna och sjukdomar relaterade till stress påverkar både människor och samhälle. Vi vill göra skillnad och därför finns Inspirandrum.

Inspirandrum erbjuder föreläsningar, utbildningar och kurser, indviduella samtal och coaching samt rehabkoordinering.

Läs mer om de olika tjänsterna under respektive rubrik