INDIVIDUELLA SAMTAL & MENTAL TRÄNING

Coachande samtal, individuell hållbarhetsträning och HRV-träning är olika former av individuella samtal där vi inkluderar mental träning i syfte att utveckla dig och hitta lösningar på de utmaningar du står inför. Nedan hittar du utförligare beskrivning av de olika metoderna.

“Coronaerbjudande”: Just nu erbjuder vi samtal och mental träning för 1 000 kr/tim (inkl. moms för privatpersoner och exkl. moms för företag) mot ordinarie pris 1 200 kr/timme. Just nu sker alla samtal sker online på plattformen Zoom. Priserna är exkl. moms för företag och inkl. moms för privatpersoner.

Har du behov av samtal men ej möjlighet att betala fullt pris är du varmt välkommen att kontakta oss så försöker vi hitta en lösning som fungerar för dig.

PMT Personlig Mental Tränare Träning

  • Coachande samtal
    “Ibland behöver man “bara” någon att prata med.”Samtalen sker med en beteendevetare och utgår från ett coachande förhållningssätt men innefattar även rådgivning och handledning. I de coachande samtalen väljer klienten fritt inriktning och mål. Det kan handla om arbetssituationen, karriär, relationer eller ibland kan det “bara” behövas en person att prata med utanför den egna bekantskapskretsen.Upplägg bestäms tillsammans med klienten och kan varieras från enstaka samtal till upplägg över lång tid.
  • Individuell hållbarhetsträning med beteendevetare/Stresshantering
    Med utgångspunkt i modern hjärnforskning och med verktyg som Mindfulness, Medicinsk Yoga och HRV-träning blir mötena en blandning av samtal och mentalträning med målet att kunna uppnå balans mellan stress och återhämtning. Uppgifter ges mellan tillfällena för hållbar förändring.Att hålla ett helt liv borde vara en självklarhet, men idag upplever många att krafterna sinar långt tidigare.  Hållbarhetsträningen utförs gärna förebyggande för att genom handledning och mental träning skapa förutsättningar för hälsa och hållbarhet men även rehabiliterande då psykiska och fysiska symptom börjat uppträda.

  Upplägget är 5 tillfällen á 1 timme/gång och resultaten visar bättre sömn, ökad medvetenhet, mindre    upplevd stress och större effektivitet. Sammantaget ger detta goda förutsättningar för ett hållbart liv.    Uppföljning kan ske efter överenskommelse.

  • HRV-träning med licenserad HRV-tränare/PMT
    HRV-träning är en konkret och mätbar metod som utvecklar förmågan att hantera och förebygga stress och ökar förmågan att prestera under press. HRV-träningen består av samtal, andnings- & fokuseringsövningar som tillsammans med ett biofeedbackverktyg som ger dig direkt visuell återkoppling på hur det autonoma nervsystemet svarar på stress och avspänning. Träningen bygger på att återskapa balansen i det autonoma nervsystemet, gasen och bromsen i kroppen. Läs gärna mer på www.hrvtraning.seUpplägget är 5 tillfällen á 1 timme/gång.

 

Har du en specifik fråga du vill samtala kring så går det även att boka enstaka tillfällen.

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information och bokning johanna@inspirandrum.se