Elden är människans kompas

Lägerelden som en symbol för livskraft, hållbarhet och balans mellan stress och återhämtning