Relationer stressar mest

Relationer stressar mest

Undviker du konflikter och väljer bort dina egna behov framför andras? Inte så konstigt. Det som tycks stressa oss allra mest är just relationer och det är samtidigt dessa som kan få oss att må som allra bäst. Vad stressar dig mest? Tanken – känslan av att någon kommer att bli besviken eller missnöjd om du inte klarar en uppgift eller just det faktumet att du inte klarade av uppgiften?

I en undersökning mättes stressnivåerna på ett antal jordenruntseglare. Genom stormar och oväder och många oförutsedda händelser mättes nivåerna tills det till slut var dags att gå i land och möta sina respektive. Intressant nog var det just då, när de skulle träffa nära och kära som stressnivåerna var som allra högst. Ur detta drogs slutsatsen att det är oftast inte svårighetsgraden på arbetsuppgiften, situationen, som stressar oss utan snarast vad vi kommer att få för reaktion från omgivningen om vi inte hinner eller inte lyckas med uppgiften.  Självklart påverkas stressupplevelsen också av hur svår uppgiften är relaterat till upplevd kontroll av situationen.

Om vi utgår från att människor alltid gör sitt bästa utifrån de förutsättningar som just de individerna har, just då, så finns en respekt och förståelse som är en god grogrund för att kunna förbli i ett avspänt läge trots svåra arbetsuppgifter och korta deadlines.  Med ett avspänt förhållningssätt istället för ett stresstillstånd kommer vi att prestera bättre och bli mer kreativa och förmodligen också lösa arbetsuppgiften på ett bättre sätt.

Via våra spegelneuroner sitter vi ihop med varandra som i ett trådlöst nätverk och vi smittar varandra med både positiva och negativa känslor. Spegelneuronerna går inte att stänga av, men med kunskap om hur relationer stressar oss och att vi också smittar ner varandra så kan vi börja välja vilka tankar vi vill fokusera på och därmed också påverka vår känsla och vår upplevelse av stress. Första steget mot detta är att bli medveten om vilka tankar vi har och vilken känsla de skapar.

En kort övning på väg mot större självmedvetenhet är att stanna upp några gånger under dagen ta ett djupt andetag och uppmärksamma dig på vilken tanke du har just i det ögonblicket och vilken tanke som blir din nästa. Värdera inte tanken utan uppmärksamma den bara. Lägg också märke till om din tanke skapar någon känsla i dig. Du behöver inte bedöma varken känsla eller tanke utan detta är en övning som kan ge dig mer självinsikt och hjälpa dig att koppla ur autopiloten. Prova och se. Fundera över om du vill dela din upplevelse eller om det är du vill behålla den för dig själv. Vilka tankar väcker de olika alternativen i dig?

Trevlig dag!