PROFESSIONELLT NÄTVERK FÖR HÅLLBARHET

Inspirandrum ett frö som grorI det “Professionella nätverket för hållbarhet” samlas aktörer från olika typer av verksamheter med det gemensamma målet att arbeta för hållbara människor. Exempel på aktörer kan vara coacher, yogainstruktörer, mindfulnessinstruktörer, massörer, psykologer , pedagoger osv.

Med detta unika nätverk läggs grunden till ett arbete för hållbarhet där människors olika behov av återhämtning, avslappning och träning kan tillgodoses. Genom att olika aktörer med samma mål men olika kompetens möts skapas helt nya möjligheter till samarbete.

Medlemmarna utbyter kunskap och inspiration främst på nätverksträffar och frukostseminarier. Inspirationsföreläsningar med interna och externa talare sker regelbundet och via nyhetsbrev kommer ny forskning och nya rön att delges nätverket.

Som medlem i det professionella nätverket erbjuds även tilläggstjänster som exempelvis redovisningstjänster och HR-stöd. Detta för att bidra till hållbarhet för alla aktörer då fokus kan läggas på kärnverksamheten och genom detta minska eventuell stress.

Genom att medlemskap i nätverket bygger på rekommendationer säkerställs kvalitén på aktörerna vilket är viktigt då nätverket är en del av Inspirandrums nätverk och medlemmarna därmed är möjliga samarbetspartners/underleverantörer av tjänster till Inspirandrum.

Kostnaden för medlemskap i det professionella nätverket är 500 kr/år.

Bli medlem NU och få de 12 första månaderna kostnadsfritt.

Kontakta oss gärna för mer info och för ansökan om medlemskap via länken nedan

Ansökan om medlemskap

4 thoughts on “PROFESSIONELLT NÄTVERK FÖR HÅLLBARHET

  1. Pingback: Nätverksfrukost 23 maj | Inspirandrum

  2. Pingback: Gregory Smith