Hållbarhetsträning i grupp

brain-3269655_1920Inspirandrum har under flera år framgångsrikt hållbarhetstränat medarbetare och chefer individuellt och tar nu nästa steg och undersöker intresset för hållbarhetsträning i GRUPP.

Hållbarhetsträningen riktar sig till dig som känner dig ”VIDBRÄND”. Du har börjat uppleva symptom på långvarig stress som exempelvis sömnstörningar, energibrist, hjärtklappning, smärtor i kroppen, minnes- och koncentrationsproblem och är medveten om att det behöver ske en förändring för att du ska förbli hållbar ett helt liv.

Vad är hållbarhetsträning? Hållbarhetsträning är en unik metod som kombinerar modern hjärnforskning och beteendevetenskap med verktyg som Mindfulness, Medicinsk Yoga och HRV-träning i syfte att utveckla de kompetenser som krävs för att förbli hållbar i en omvärld som på många sätt är onormal för kropp och hjärna. Varje träningstillfälle består av en blandning av mental träning, utbildning, samtal, coaching, handledning. Enkla träningsuppgifter ges mellan tillfällena för att skapa nya hållbara vanor som över tid leder till stora förändringar.

Resultat: 100 % av de klienter som tränats individuellt har vänt den nedåtgående spiralen och efter genomförd kurs upplevt kraftigt förbättrad sömn, mindre upplevd stress, ökad medvetenhet om sina beteenden, känslor och tankar samt en ökad känsla av kontroll över sitt liv. Samtliga klienter har också skattat sin energinivå avsevärt högre än innan träningen.

Varför grupp? För att en beteendeförändring ska bli bestående krävs enligt forskning bl.a. en känsla av sammanhang, kunskap, självkänsla, självtillit, reflektion, medvetenhet, motivation och gruppstöd. Alla dessa faktorer är viktiga komponenter i hållbarhetsträningen och det finns många exempel på hur just gruppstödet stärker och lyfter individen samt ökar motivationen till hållbara förändringar.

Hållbarhetstränare för denna kurs är Johanna Palmqvist, beteendevetare med specialinriktning stress, och en av grundarna av företaget Inspirandrum. Johanna har bl.a. arbetat som VD, HR-konsult, chef och ekonom men har valt att sluta “släcka bränder” för att istället “tända elden” i människor. Hon är idag, förutom hållbarhetstränare, en uppskattad föreläsare på tema stress och hållbara människor. Unikt är att hon även kombinerar föreläsningar med sång och musik i underhållande och tänkvärda föreställningar.

Upplägg och pris: 5 tisdagskvällar mellan kl. 18-19 på Skeppar Karls Salong, Baldersgatan 7B, Stockholm. Då detta är en pilotkurs är specialpriset 1 995 kr för hela kursen. Priset är inkl. moms för privatpersoner och ex moms för företag. OBS att tiden för det första tillfället är 1.5 timme mellan kl. 18.00-19.30.

Datum: 9/4, 16/4, 23/4, 14/5, 21/5

Anmälan och avbokningsregler: Vid färre än 5 deltagare förbehåller sig Inspirandrum rätten att ej genomföra kursen. Ev inbetald kursavgift återfås i sin helhet.

Vid avbokning från deltagare fram till en vecka innan kursstart betalas halva kurskostnaden. Vid avbokning senare än en vecka innan kursstart betalas full kursavgift.

Varmt välkommen med din bindande anmälan till johanna@inspirandrum.se eller 070-715 55 42 innan den 3 april. Du mejlar namn, telefonnummer och mejladress samt bekräftelse på att du vill deltaga. Har du frågor ser vi fram emot att få svara på dem via samma kontaktuppgifter. För att kunna nå fler är vi glada om du vill sprida information om kursen vidare till vänner och kollegor.

Tack!