PERSONLIG MENTAL TRÄNING

Behöver du en Personlig Mental Tränare som också kan fungera som samtalspartner? Upplever du att det är svårt att behålla balansen mellan aktivitet och återhämtning, eller kanske är det dags att göra någon annan förändring i livet. Börjar du uppmärksamma hur kroppen … Continue reading PERSONLIG MENTAL TRÄNING