PERSONLIG MENTAL TRÄNING

Behöver du en Personlig Mental Tränare som också kan fungera som samtalspartner? Upplever du att det är svårt att behålla balansen mellan aktivitet och återhämtning, eller kanske är det dags att göra någon annan förändring i livet. Börjar du uppmärksamma hur kroppen signalerar att det är dags att göra en förändring, men du vet inte vad du ska göra och kanske framförallt och hur du ska göra?

Med ett coachande förhållningssätt och utgångspunkt i olika metoder stödjer vi dig och hjälper dig att hitta din väg vidare.

Lika naturligt som det är för många att använda en personlig tränare vid fysisk träning för ett bättre resultat så ger träning med våra Personliga Mentala Tränare snabbare och mer hållbara resultat än träning på egen hand. Våra Personliga Mentala Tränare har olika bakgrund så att du kan välja den metod som passar just dig. Det gemensamma målet är alltid att ge förutsättningar och verktyg för ett hållbart liv.

PMT Personlig Mental Tränare Träning

 

Individuell hållbarhetsträning med beteendevetare/PMT

Att hålla ett helt liv borde vara en självklarhet, men idag upplever många att krafterna sinar långt mycket tidigare. Våra beteendevetare och Personliga Mentala Tränare har lång erfarenhet av individuella samtal och fördjupad kunskap inom stress, rehabilitering, hälsa och organisation. Hållbarhetsträningen utförs gärna förebyggande för att genom handledning och mental träning skapa förutsättningar för hälsa och hållbarhet men även rehabiliterande då psykiska och fysiska symptom börjat uppträda. Med utgångspunkt i modern hjärnforskning och med verktyg som Mindfulness, Medicinsk Yoga och HRV-träning blir mötena en blandning av samtal och träning. Uppgifter ges mellan tillfällena för hållbar förändring.

Upplägget är 5 tillfällen á 1 timme/gång och resultaten visar bättre sömn, ökad medvetenhet, mindre upplevd stress och större effektivitet. Sammantaget ger detta goda förutsättningar för ett hållbart liv. Uppföljning kan ske efter överenskommelse.

Coaching med ICF-diplomerad coach/PMT

Coaching är en lösningsfokuserad samtalsmetod som används för att hjälpa människor att åstadkomma de resultat de vill uppnå i sina liv. Coaching arbetar framåt för förändring med avstamp i nuläget. En coach utgår alltid ifrån att klienten sitter på sina egna svar och hjälper klienten att hitta sina egna lösningar vilket gör att förändringen blir hållbar och långsiktig.

I coachingsamtalen sätter vi mål och finner strategier och handlingssätt för att nå dit du vill med ledstjärnorna Energi, Struktur och Fokus. Coaching kan även ske i grupp.

HRV-träning med licenserad HRV-tränare/PMT
HRV-träning är en konkret och mätbar metod som utvecklar förmågan att hantera och förebygga stress och ökar förmågan att prestera under press. HRV-träningen består av samtal, andnings- & fokuseringsövningar som tillsammans med ett biofeedbackverktyg som ger dig direkt visuell återkoppling på hur det autonoma nervsystemet svarar på stress och avspänning. Träningen bygger på att återskapa balansen i det autonoma nervsystemet, gasen och bromsen i kroppen. Läs gärna mer på www.hrvtraning.se

Biofeedbackverktyget kan köpas via Inspirandrum och då kan mätningar ske via en app även under träning hemma. Alternativt görs mätningarna en gång per vecka i samband med mötena.

Upplägget är 5 tillfällen á 1 timme/gång.

Hur går det till?
För att på bästa sätt etablera nya vanor och åstadkomma långsiktig förändring rekommenderar vi inledningsvis ett upplägg med fem träffar där vi möts en gång per vecka. Om du finns på annan ort finns även möjlighet att samtala och träna på telefon eller Skype.

Har du en specifik fråga du vill samtala kring så går det även att boka enstaka tillfällen.

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information och bokning.