KURSER & UTBILDNINGAR

För att kunskap ska befästas behöver vi träna och uppleva det nya över en längre tid. Visst är det fantastiskt att läsa böcker om personlig utveckling, mindfulness med mera, men det leder inte alltid till någon genomgripande förändring i livet. Inspirandrums Mindfulness- och Yogautbildningar bygger därför på upplevelsebaserad träning. I våra utbildningar ligger fokus på att göra, men du får även förklaringar till varför, nya forskningsresultat och teori som motiverar till förändring.

Alla våra olika föreläsningar kan med fördel byggas samman till längre utbildningar som löper över tid, där träning ingår som en naturlig del. Både Mindfulness och MediYoga kan också tränas individuellt med våra Personliga Mentala Tränare.

Hållbarhet personlig mental träning pmt stress återhämtning

Mindfulness
Mindfulness betyder medveten närvaro, att vara här och nu, och innebär att leva mer uppmärksamt i nuet. Närvaro är nyckeln till ett liv med mindre stress, mer mening och glädje i livet. Med medveten närvaro får du en större klarsynthet kring din situation, vem du är, vad du vill och vilka styrkor du har

Med mindfulness övar vi vår förmåga att hantera stress så att vi istället kan njuta mer av livet. Med mindfulness kan du upptäcka och bryta negativa signaler i dina tankar, i din kropp och i ditt beteende i tid så att du kan välja konstruktiva och positiva vägar i vardagen. Det påverkar både din fysiska kropp och ditt psykiska välmående.

Inspirandrum håller kurser på företag efter överenskommelse. Gärna i ett upplägg på 6-8 tillfällen, men även i form av kortare inspirationstillfällen.

MediYoga – Medicinsk Yoga
MediYoga är en terapeutisk yogaform som med grund i Kundaliniyogan anpassats för att fungera i hälso- och sjukvårdssammanhang. MediYoga används idag på flera av Sveriges sjukhus och det finns ny svensk forskning på resultat av bland annat hjärtyoga och ryggyoga

Inspirandrum håller kurser på företag och för privatpersoner och är speicaliserade på stressyoga där fokus ligger på att aktivera det parasympatiska, lugnande, systemet och hitta balans mellan kropp och själ för bättre återhämtning. Fokus ligger på andningen tillsammans med rörelse och MediYogan är skapad för att alla ska kunna deltaga oavsett ålder eller hälsotillstånd.

Välkommen att kontakta oss för pris och mer information!