Nätverk

jordglob händerVi tror på kraften och glädjen i att samarbeta och att alla människor har gemensamma men även unika behov. Därför finns Inspirandrums olika nätverk som alla har till syfte att bidra till den hållbara människan.

Ny forskning visar positiva effekter på hälsa och välmående av att ge till andra samt av att visa medkänsla. Grunden i våra nätverk är viljan att dela med sig av kunskap och erfarenheter för att gemensamt kunna bidra till hållbara människor och ett hållbart samhälle.

Ju fler vi är som medvetet arbetar mot samma mål,  ju större skillnad kommer vi att kunna göra. För oss själva, för våra nära och kära, för vår omgivning och även för vårt samhälle.

Läs mer om nätverket hållbara människor och vårt professionella nätverk för hållbarhet under respektive grupp i huvudmenyn.