Välkommen till Inspirandrum!

brasa insprirandrum andrum inspiration stress återhämtning inspirandrumInspirandrum står för Inspiration och Andrum och verksamheten syftar till att skapa och ge människor kunskap, miljöer och verktyg för att kunna förbli hållbara i ett många gånger stressigt samhälle.

Exempel på verktyg vi använder oss av är Mindfulness, MediYoga, modern hjärnforskning, coaching och stresshantering utifrån hjärna och hjärta.

 

 


Föreläsningar, utbildningar och individuella samtal för hållbara människor

Inspirandrums vision är ett hållbart samhälle med hållbara människor. Med fokus på att förebygga och minska den stressrelaterade ohälsan och öka kunskapen om hur människor kan förbli hållbara, utbildar, föreläser, hållbarhetstränar och coachar vi individer och grupper.
Läs mer på: FöreläsningarKurser och utbildningarIndividuella samtal och coaching

Arbetslivsinriktad rehabilitering
Vi vet att ett väl fungerande arbetsliv är hälsofrämjande och arbetar därför med både chefer och medarbetare för hållbara arbetsplatser genom att utbilda chefer inom arbetslivsinriktad rehabilitering och konsultera som expertresurs och rehabkoordinatorer i specifika ärenden.
Läs mer på: Arbetslivsinriktad rehabilitering

Platser för andrum
Inspirandrum skapar miljöer för tystnad, lugn och stillhet, i föreläsningar, på företag och offentliga platser. Just nu pågår ett stort arbete med att skapa en plats, mitt i centrala Stockholm med en unik möjlighet att ta en “time out” från yttre stimulans och istället fokusera på de inre behoven.
Läs mer på: Andrum

Nätverk
Tillsammans kan vi göra skillnad och därför finns Inspirandrums två nätverk där människor med intresse för hållbara människor samlas och samverkar.
Läs mer på: Nätverket hållbara människorProfessionellt nätverk för hållbarhet

Följ oss gärna på Facebook