Välkommen till Inspirandrum

Tourist bonfire at dusk in the forest framed by stones

Inspirandrum står för Inspiration och Andrum och verksamheten syftar till att ge människor kunskap, miljöer och verktyg för att kunna förbli hållbara i ett många gånger stressigt samhälle.

Exempel på verktyg som våra föreläsare och personliga mentala tränare använder sig av är Mindfulness, MediYoga, modern hjärnforskning, coaching, HRV-träning och stresshantering utifrån hjärna och hjärta.

 

Föreläsningar, utbildningar och personlig mental träning för hållbara människor
Inspirandrums vision är ett hållbart samhälle med hållbara människor. Med fokus på att förebygga och minska den stressrelaterade ohälsan och öka kunskapen om hur människor kan förbli hållbara, utbildar och föreläser vi samt hållbarhetstränar och coachar individer och grupper.

Läs mer på: FöreläsningarKurser och utbildningarPersonlig Mental Träning

Arbetslivsinriktad rehabilitering
Vi vet att ett väl fungerande arbetsliv är hälsofrämjande och arbetar därför med både chefer och medarbetare för hållbara arbetsplatser genom att utbilda chefer inom arbetslivsinriktad rehabilitering och konsultera som expertresurs och rehabkoordinatorer i specifika ärenden.
Läs mer på: Arbetslivsinriktad rehabilitering

Platser för andrum
Inspirandrum skapar miljöer för tystnad, lugn och stillhet, i föreläsningar, på företag och offentliga platser. Just nu pågår ett stort arbete med att skapa en plats, mitt i centrala Stockholm med en unik möjlighet att ta en “time out” från yttre stimulans och istället fokusera på de inre behoven.
Läs mer på: Andrum

Nätverk
Tillsammans kan vi göra skillnad och därför finns Inspirandrums två nätverk där människor med intresse för hållbara människor samlas och samverkar.
Läs mer på: Nätverket hållbara människorProfessionellt nätverk för hållbarhet

Följ oss gärna på Facebook